ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา :  น้ำเหนือเริ่มลดลงแล้ว  

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (17 ต.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,560  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 60 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทรงตัวจากวานนี้ ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 72 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.21 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,875ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้เล็กน้อย ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.19 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,652 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้เล็กน้อย ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 7 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,479 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.28 เมตร ส่วนที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,783 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 4 เซนติเมตร

           แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่อง เหลือวันละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร , 20 ล้านลูกบาศก์เมตร 8.70 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 26 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดับ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           สำหรับการเร่งระบายน้ำในคลองรังสิต ที่เป็นคลองรับน้ำจากคลอง 1 – 6 ที่อยู่ทางตอนบน นั้น กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อเร่งระบายน้ำในคลองรังสิตให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณปลายคลองรังสิตฝั่งตะวันออก เพื่อระบายน้ำส่วนหนึ่งออกทางแม่น้ำนครนายก ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงและทะเลอ่าวไทยต่อไป

 

**********************************

17  ตุลาคม  2554