ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ประสานทหารพัฒนา เร่งระบายน้ำเหนือลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลหลากจากพื้นที่น้ำท่วมในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ลงสู่พื้นที่ของอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อย่างต่อเนื่อง นั้น

           เพื่อเป็นการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากปัญหาน้ำท่วม กรมชลประทาน จำเป็นต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตามสถานีสูบน้ำต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 30 เครื่อง รวมทั้ง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณไซฟอนพระธรรมราชา 2 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเรือผลักดันน้ำในคลองสายต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำอีก 63 เครื่อง

           อนึ่ง กรมชลประทาน ยังได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองต่างๆ อาทิ คลองลาดกระบัง คลองบางโฉลง คลองจระเข้ใหญ่ คลองจระเข้น้อย คลองเสาธง-เพชรวิชัย คลองพระองค์ไชยานุชิต คลองพระยาสมุทร และคลองพระยาอรรคราช เป็นต้น เพื่อให้น้ำสามารถเดินทางและระบายออกสู่ทะเลได้เร็วยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถเร่งดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์นี้

 

**********************************

14  ตุลาคม  2554