ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา :  รับมือน้ำหนุนสูง 13 – 18 ต.ค. 54 นี้

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (13 ต.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,686  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 67 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,625 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 79 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.26 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,880 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.20 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,648 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 8 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,485 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.30 เมตร ส่วนที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3 เซนติเมตร

           แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน , 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ 38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำด้านท้ายเขื่อนทั้งสามแห่งนี้ลดลงตามไปด้วย ส่งผลดีต่อพื้นที่น้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำท่วม จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะต่อๆไป  

           สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้(13 ต.ค.) ที่สถานี C.4 สะพานพุทธฯ น้ำขึ้นสูงสุด วัดได้ 2.20 เมตร(รทก.) เมื่อเวลา 07.45 น. คาดการณ์ว่าน้ำขึ้นสูงสุดที่สถานี C.4 สะพานพุทธฯ ในช่วงเย็นของวันนี้ จะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.15 เมตร(รทก.) เวลาประมาณ 19.30 น.  

           อนึ่ง ในช่วงวันที่ 13 – 18 ต.ค. 54 นี้ จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ขอให้ประชาชนในพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ในเขตจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ให้เฝ้าระวังตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำชั่วคราว ให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

**********************************

13  ตุลาคม  2554