ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีข่าวการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านฯ

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยกรณีที่มีกระแสข่าวลือว่าเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ระบายน้ำออกมาจำนวนมาก และจะทำให้น้ำท่วมบริเวณคลองรังสิต นั้น

           ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ เขื่อนขุนด่านปราการชล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ จำนวน 201 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯ ได้ลดการระบายน้ำลงจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ ระบายวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือระบายเพียงวันละ 320,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 4 วันแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อน ทั้งนี้ เขื่อนสามารถรองรับน้ำได้เพิ่มอีกประมาณ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร

           อนึ่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 54 ถึงปัจจุบัน เขื่อนขุนด่านปราการชล ได้ทำหน้าที่รองรับน้ำรวมแล้วกว่า 600 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 267 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยทางด้านท้ายเขื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายกได้เป็นอย่างมาก           

          

**********************************

7  ตุลาคม  2554