ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เตือนลุ่มน้ำปิงรับมือน้ำสูงขึ้น ส่งผลเจ้าพระยานครสวรรค์น้ำจะเพิ่มมากขึ้นอีก

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณลุ่มน้ำปิงตอนบน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำในเขื่อนคิดเป็นร้อยละ 97 ของระดับเก็บกักสูงสุด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพลมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือจำนวนมากที่กำลังจะไหลลงมาเพิ่มเติมอีก จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่ม ลักษณะดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้ปริมาณน้ำด้านท้ายเขื่อนภูมิพลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น กรอปกับปริมาณน้ำในแม่น้ำวังมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และเมื่อปริมาณน้ำจากแม่น้ำวังไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตาก จะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงสูงเพิ่มขึ้นไปอีก และจะทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปิง ในเขตจังหวัดตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง ที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำในเกณฑ์ประมาณ 5,000 – 5,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันนี้(5 ตุลาคม 2554)เป็นต้นไป

           ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอเรียนมายังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำปิง ในเขตจังหวัดตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำชั่วคราวและขอให้เสริมคันป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเพิ่มขึ้นไปอีก พร้อมทั้งขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วย 

 

 

 

**********************************

5  ตุลาคม  2554