ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือน้ำหลาก

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า วันนี้(4 ต.ค. 54) เวลา 09.00 น. นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อาทิ นายจริย์ ตุลยานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. , นายเมธี มหายศนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา , น.อ.จักรกฤช มะลิขาว ผู้อำนวยการกองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ , นายชัยยุทธ จารุพัฒนานนท์ หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะอากาศ และแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้

            สำหรับการคาดการณ์สภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า(4 – 7 ต.ค. 54) ว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะ 1-2 วันนี้

           ขณะนี้พายุโชนร้อน นาลแก บริเวณทะเลจีนใต้ มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 5 ต.ค. ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนหนักได้บางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค. ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ใน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

           สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(4 ต.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,524 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 126 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 3,578 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ยประมาณ 3,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตกทางตอนบนบริเวณลุ่มน้ำปิงและวัง ส่งผลให้ยังคงมีน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ปริมาณน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งรับน้ำที่ไหลหลากจากในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดลพบุรี ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่จะสูงขึ้นล้นตลิ่งไปก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อน “นาลแก” ซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใด จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และในพื้นที่น้ำท่วมขังเดิม ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

           อนึ่ง สำหรับการดำเนินการปิดคันขาดบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นั้น ขณะนี้การดำเนินการหย่อนกล่อง “แกเบี้ยน” ไปถมบริเวณที่คันขาดได้แล้วกว่า 2,080 กล่อง ซึ่งกรมชลประทาน จะร่วมกับกรมการทหารช่าง และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เร่งดำเนินการซ่อมแซมคันที่ขาดให้เสร็จโดยเร็วต่อไป

 

**********************************

4  ตุลาคม  2554