ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เร่งกู้ปตร.บางโฉมศรี ช่วยลดและชะลอน้ำเข้าเมืองลพบุรี

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า วันนี้(30 ก.ย. 54) นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการทหารช่าง ในการเร่งซ่อมแซมคันขาดบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดลพบุรี โดยคาดว่าจะสามารถลดและชะลอปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงสู่จังหวัดลพบุรีได้ในระดับหนึ่ง และคาดว่าภายใน 1 สัปดาห์นี้ จะมองเห็นผลความก้าวหน้าในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

           ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอเรียนว่า ในข้างต้นเมื่อขณะเกิดเหตุคันขาดบริเวณปตร.บางโฉมศรี นั้น ระดับน้ำในด้านแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทะลักล้นข้ามคันขาด มีความต่างกับระดับน้ำในคลองบางโฉมศรี มาถึง 5 เมตร ทำให้น้ำไหลเชี่ยวแรงมาก หากเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมในทันที เท่ากับว่ากรมชลประทาน ส่งเจ้าหน้าที่หลายชีวิตเข้าไปเสี่ยงชีวิตค่อนข้างสูงมาก เพราะโอกาสที่จะดำเนินการซ่อมแซมให้สำเร็จในภาวะที่น้ำไหลเชี่ยวแรงเป็นอย่างมากนั้นไม่มีเลย แต่ในขณะนี้เมื่อโอกาสที่เหมาะสมได้มาถึงแล้ว ระดับของความอันตรายได้ลดน้อยลงแล้ว กรมชลประทาน จึงได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการทหารช่าง เข้ามาช่วยดำเนินการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของทีมงาน ความรวดเร็วในการทำงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานในภารกิจซ่อมแซมปตร.บางโฉมศรีในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

            

**********************************

30  กันยายน  2554