ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ลุ่มน้ำป่าสัก น้ำยังสูงขึ้น ยืนยันเขื่อนป่าสักฯ ยังแข็งแรงดี

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (26 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,254  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 43 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,697 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 1 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.50 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,920 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.28 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,575 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 25 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,294 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 58 เซนติเมตร ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 984 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 17 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.40 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 344 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.48 เมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,213 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 43 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 90 เซนติเมตร

           อนึ่ง เนื่องจากยังคงมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เขื่อนป่าสักฯมีปริมาณน้ำเต็มความจุของอ่างเก็บน้ำ โดยขณะนี้มีปริมาณในอ่างฯ จำนวน 1,035 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 130 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำจำนวนมากไหลล้นเขื่อนลงไปเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักเป็นบริเวณกว้าง และเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับปริมาณฝนที่จะตกหนักลงมาอีกตลอดในช่วงสัปดาห์นี้ กรอปกับในระยะนี้ยังอยู่ในช่วงที่น้ำทะเลไม่หนุนสูง จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะทำการพร่องน้ำออกจากเขื่อน เพื่อให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงมาอีก ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงมา ในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะยังคงเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักในเขตจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วย

           ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถึงแม้ว่าจะรับน้ำจนเกินความจุที่สามารถเก็บกักได้ก็ตาม แต่ตัวเขื่อนและอาคารประกอบ ยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี และยังสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากกรมชลประทาน ได้มีการตรวจวัดพฤติกรรมและความปลอดภัยเขื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า เขื่อนจะไม่มีการพังทลายลงมาตามที่เป็นข่าวลือแต่อย่างใด

 

**********************************

26  กันยายน  2554