ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : เตือนลุ่มน้ำป่าสัก น้ำจะสูงขึ้นอีก

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (24 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,200  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 40 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,706 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 1.02 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.53 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,955 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.35 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,592 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 21 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,278 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 49 เซนติเมตร ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 970 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 6 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.36 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 338 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.46 เมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,098 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 98 เซนติเมตร

           อนึ่ง ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณต้นแม่น้ำป่าสัก ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดลพบุรี ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุของอ่างเก็บน้ำแล้ว กรอปกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2554 จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนป่าสักฯ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

           ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำจำนวนมากไหลล้นเขื่อนป่าสักฯ ลงไปเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนฯลงมา ในบริเวณจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบริเวณกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำบางส่วนออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลหลากลงมาอีกในช่วงสัปดาห์หน้า ลักษณะดังกล่าวนี้ จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงมา ในเขตจังหวัดสระบุรีและ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 60-80 เซนติเมตร

           กรมชลประทาน จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักในเขตจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมการป้องกันและขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วย

 

**********************************

24  กันยายน  2554