ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักอีกระลอก

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (22 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,128  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 36 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,715 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 1.03 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.56 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,945 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 13 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.33 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,605 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 18 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,258 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากว านนี้ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 43 เซนติเมตร ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 964 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 4 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.34 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 335 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.45 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,099 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.12 เมตร

           สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันยังคงมีปริมาณน้ำเหนือไหลหลากลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์ แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ช้าลง ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ยังคงไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงเพิ่มขึ้น

           อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะอากาศว่า ในช่วงวันที่ 21-24 ก.ย.54 จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น และในช่วงวันที่ 25-27 ก.ย.54  ร่องมรสุมจะยังคงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และอาจจะมีผลต่อเนื่องไปตลอดเดือนตุลาคม 2554

           กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยให้โครงการชลประทานพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมกับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้อย่างต่อเนื่อง ได้ทาง http://ridth.com/watertask/   หรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

**********************************

22  กันยายน  2554