ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : เตือนเจ้าพระยา ระดับน้ำจะสูงขึ้นต่อเนื่องถึงกลางเดือนกันยายน

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (6 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,055  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  68 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 2,438 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน อยู่ในระดับน้ำตลิ่ง(ระดับตลิ่ง 17 เมตร) ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 0.84 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,361 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 29 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 5 เซนติเมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,281 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 29 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 95 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,129 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 11 เซนติเมตร   ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 857 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.99 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 273 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.21 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,626 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.48 เมตร

           สถานการณ์แนวโน้มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เนื่องจากเกิดฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ในช่วงวันที่ ๑ – ๔ กันยายน 2554 ที่ผ่านมา กรอปกับมีปริมาณน้ำในแม่น้ำยมจำนวนมากเอ่อล้นอ้อมลงสู่แม่น้ำน่านที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้มีน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์สูงสุดระหว่าง ๓,๓00 – ๓,๕00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นับจากวันนี้ไปจนถึงกลางเดือนกันยายนนี้ จากสภาพปัญหาน้ำเหนือที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไปเป็น ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นับจากเมื่อวานนี้(5 ก.ย.) ไปจนถึงกลางเดือนกันยายน ระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันวันละ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร โดยประมาณ ต่อเนื่องกันไปอีกหลายวัน

           ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรมชลประทาน ได้ประกาศแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ให้ทำการป้องกันและเสริมกระสอบทรายป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ พร้อมขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

 

 

***************************

6  กันยายน  2554