ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนล่าง น้ำสูงขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ 10 – 15 ซม.

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น.   (2 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,879  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 94 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  26 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 2,341 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 75 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 1.06 เมตร

                  สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,252 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 22 เซนติเมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 128 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.25 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,081 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 39 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 31 เซนติเมตร  

                  ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 790 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 88 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.74 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 234 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 29 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 99 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,467 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 170 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.74 เมตร

                  สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากยังคงมีน้ำเหนือไหลหลากลงสู้แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในวันพรุ่งนี้(3 ก.ย.)ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ จะอยู่ในเกณฑ์สูงสุดประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือสูงกว่าเล็กน้อย

                  กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการโดยใช้ระบบชลประทานเข้าช่วยในการบริหาร ทั้งทุ่งฝั่งตะวันออกและทุ่งฝั่งตะวันตก โดยในช่วง 3 – 4 วันต่อจากนี้ไป  จะควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันทุกวัน วันละประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร

                  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ให้ทำการป้องกันและเสริมกระสอบทรายป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ พร้อมขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

***************************

2  กันยายน  2554