ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : เหนือฝนตกชุกกระจาย ส่งผลเจ้าพระยาตอนล่างยังสูงขึ้น

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (30 ส.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,548  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  85 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,931 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 73 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 75 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.04 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,862 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 19 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.20 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,804 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.14 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 952 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 87 เซนติเมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.15 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 162 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 39 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,981 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 54 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.05 เมตร

           สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เนื่องจากมีฝนตกชุกกระจายในพื้นที่ทางตอนบนของลุ่มน้ำ ส่งผลให้ยังคงมีน้ำเหนือไหลหลากลงมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงวันที่ 3 – 5 ก.ย. 54 จะอยู่ในเกณฑ์สูงสุดประมาณ 2,700 – 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยในระยะ 2 – 3 วันนี้ กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในเกณฑ์ประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร

           กรมชลประทาน จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตร ด้วยการเสริมกระสอบทรายป้องกันตลิ่งในบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเคลื่อนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ และทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง พร้อมทั้งขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแล้ว

 

 

***************************

30  สิงหาคม  2554