ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนล่างสูงขึ้นเล็กน้อย

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (27 ส.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,336  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  1.25 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 1 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.31 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,809 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.34 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,778 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.21 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 919 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.02 เมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 611 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.03 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 153 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 28 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,985 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.20 เมตร

           สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เนื่องจากมีปริมาณน้ำเหนือไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้น ทำให้ระดับน้ำบริเวณทางตอนล่างสูงขึ้นเล็กน้อย กรมชลประทาน ยังคงเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลงมาเพิ่มอีก พร้อมทั้ง ให้ทุกโครงการชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว

 

***************************

27  สิงหาคม  2554