ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ลดลงต่อเนื่อง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (26 ส.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,310  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 42 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  1.30 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,818 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 1 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.32 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,794 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.38 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,763 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 38 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.25 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 924 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 44 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1 เมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 609 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.02 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 153 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 28 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,968 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 113 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.11 เมตร

           สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ยังคงเร่งระบายน้ำเหนือออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในระยะนี้เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนต่ำ ทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ซึ่งการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลในระยะนี้ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่างแต่อย่างใด

 

***************************

26  สิงหาคม  2554