ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังทรงตัว

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (25 ส.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,268  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  1.38 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,798 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 1 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.37 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,806 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 52 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.35 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 11 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.15 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 968 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 31 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 80 เซนติเมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 625 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.09 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 155 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 30 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,081 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.14 เมตร

           สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังทรงตัว ฝนที่ตกน้อยลงในพื้นที่ตอนบน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทรงตัว และบางแห่งระดับน้ำลดลงบ้างเล็กน้อย  ซึ่งกรมชลประทาน จะได้เร่งระบายน้ำส่วนหนึ่งออกสู่ทะเลในระยะ 2 – 3 วันนี้ ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนต่ำมาก อย่างไรก็ตาม การเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลในระยะนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่างแต่อย่างใด

 

***************************

25  สิงหาคม  2554