ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ฝนตกน้อยลง เร่งพร่องน้ำออกสู่ทะเล

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (24 ส.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,242  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  1.43 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,866 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 1 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.20 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,585 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 266 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.21 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,812 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 11 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.12 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 937 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 94 เซนติเมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 630 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.11 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 36 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,101 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 37 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.18 เมตร

           อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์ฝนในขณะนี้เริ่มตกน้อยลง ส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือ   เริ่มเบาบางลงและระดับน้ำเริ่มทรงตัว ซึ่งกรมชลประทาน จะอาศัยช่วงจังหวะนี้ในการเร่งพร่องน้ำในเขื่อนที่มีความจุเกินร้อยละ 80 ลงทะเลในช่วงระหว่างวันที่ 23 – 27 ส.ค. นี้ ให้มากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนต่ำมาก โดยกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำที่พร่องลงมาทางตอนล่าง ด้วยการแบ่งน้ำส่วนหนึ่งลงสู่แม่น้ำสุพรรณ และแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนที่เหลือจะไหลลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าจะทำให้ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,200 – 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 

 

***************************

24  สิงหาคม  2554