ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มทรงตัว

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (23 ส.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,274  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  1.37 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,866 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 1 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.20 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,851 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.23 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 19 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.15 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 944 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 90 เซนติเมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 630 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.11 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 157 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 33 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,064 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 81 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.16 เมตร

           แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวจะไม่สูงขึ้นมากกว่านี้ในช่วง 3 – 4 วันข้างหน้า และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่าง ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งนอกคันกั้นน้ำที่มีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์สภาวะอากาศว่า ในช่วงวันที่ 24-28 ส.ค. ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ทั่วประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ซึ่งกรมชลประทาน จะได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

***************************

23  สิงหาคม  2554