ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ฝนเหนือยังตกชุก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีก

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (20 ส.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,196  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 58 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  1.52 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,870 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 96 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 1.10 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.19 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,806 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 81 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.35 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,706 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.40 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 906 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 31 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.08 เมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 581 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 39 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 90 เซนติเมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 143 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 15 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,821 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.22 เมตร

           อนึ่ง เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์สูงสุดประมาณ 2,300 – 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในอีก 3 – 5 วันข้างหน้านี้ กรมชลประทาน จะบริหารจัดการโดยใช้ระบบชลประทานควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 10 - 15 เซนติเมตร จากระดับปัจจุบัน ต่อเนื่องกันประมาณ 4 – 5 วัน รวมระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วจะเริ่มทรงตัว ยกเว้นบริเวณตั้งแต่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงไป ระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไม่เกิน 5 เซนติเมตร ต่อเนื่องทุกวัน จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

***************************

20  สิงหาคม  2554