ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 19 สิงหาคม 2554

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (19 ส.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,138  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  1.63 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,774 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 1.10 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.43 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,725 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 122 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.57 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,641 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 111 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.57 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 941 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 97 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.22 เมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 542 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 44 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 73 เซนติเมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 134 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำปริ่มตลิ่ง และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,560 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 42 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.24 เมตร

           แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังคงเพิ่มสูงขึ้นประมาณวันละ 5 – 10 เซนติเมตร เนื่องจากมีฝนตกกระจายทางตอนบนของลุ่มน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

***************************

19  สิงหาคม  2554