ประกาศกรมชลประทาน

สถานการณ์น้ำในฤดูฝน ปี 2554 ฉบับที่ 4

เรื่อง การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2554 

 

 

           ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และนครสวรรค์ ในช่วงวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2554 ทำให้ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่นครสวรรค์สูงขึ้นตามไปด้วย โดยคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอัตราประมาณ 2,000 – 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2554

           กรมชลประทาน จะใช้ระบบชลประทานควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราที่ใกล้เคียงกับวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ในเกณฑ์ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลักษณะดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ ทุ่งเชียงราก ทุ่งผักไห่  และทุ่งบางบาล ไม่สามารถระบายน้ำออกจากทุ่งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งกรมชลประทาน จะนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าไปเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง นอกจากนี้ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมชุมชนริมแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ริมคลองโผงเผง(คลองบางหลวง) บริเวณที่เคยประสบปัญหาในช่วงวันที่ 7 สิงหาคม 2554 เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2554 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร     จากระดับปัจจุบั

           ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอเรียนมายังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งคลองโผงเผง(คลองบางหลวง) โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำ เตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตร ด้วยการเสริมกระสอบทรายป้องกันตลิ่งในบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเคลื่อนย้ายสิ่งของ  สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ และทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง พร้อมทั้งขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วย

 

ประกาศ  ณ วันที่  14  สิงหาคม 2554

ออกประกาศเวลา  14.00  น.

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน