เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ 1 ส.ค. 54) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 44,946 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 24,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  

                สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ยังสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 7,700 ล้านลูกบาศก์เมตร อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,522 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 4,900 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 7,493 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯ  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 111 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 40 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 474 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต่างๆ ยังสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 70 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 263 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 630 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 800 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 212 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(2 ส.ค.) ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์(บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา)มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,482 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่เขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 1,176 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 418 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที           

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1,333 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 295 คัน ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว จำนวน 301 เครื่อง รวมทั้งได้ให้โครงการชลประทานทุกแห่ง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงฤดูฝนนี้

 

***************************

2  สิงหาคม  2554