เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“นกเตน” แผลงฤทธิ์ ส่งผลน้ำท่วมหลายพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” ส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยในเขตภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่ ฝนที่ตกหนักทำให้แม่น้ำยมมีระดับสูงขึ้น และเริ่มไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองแพร่  กอรปกับมีฝนตกในเขตอำเภอเมืองแพร่จำนวนมาก  ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองน้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยม ทั้งนี้ ระดับน้ำที่สถานี Y1.C สะพานบ้านน้ำโค้ง เมื่อเวลา 11.00 น.(1 ส.ค.) วัดได้ 9.35 ม. (ระดับตลิ่ง 8.20 ม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.15 ม. คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ ส่วนที่จังหวัดน่าน ฝนที่ตกหนักทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยแฮตจำนวนมาก ทำให้มีน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำสูง 88 ซม. เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมห้วยแฮตสูงประมาณ 20-30 ซม. บริเวณบ้านทุ่งน้อย หนองบัว แสงดาว ต.ห้วยแก้ว และบ้านหนองเต่า ต.ม่วงติ๊ด  ปัจจุบันฝนเริ่มหยุดตก คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันพรุ่งนี้

                สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่จังหวัดนครพนม  มีน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำสงคราม ตั้งแต่อำเภอบ้านแพง นาทม ศรีสงคราม ท่าอุเทน และอ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ประมาณ  4-5 วัน ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสงคราม จังหวัดสกลนคร เกิดน้ำท่วมชุมชนริมหนองหาร อ.เมือง และอ.โคกศรีสุพรรณ เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ปริมาณน้ำส่วนนี้จะระบายลงสู่ ประตูระบายน้ำสุรัสวดี ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำก่ำและแม่น้ำโขงเป็นลำดับ หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในอีกประมาณ 20 วันข้างหน้านี้  จังหวัดหนองคาย   ฝนที่ตกหนักทำให้ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีน้ำท่วมสูงประมาณ 70 ซม. กรมชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแล้ว ปัจจุบันระดับน้ำท่วมลดลงเหลือประมาณ 30 ซม. คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 2 สิงหาคม สำหรับพื้นที่รอบนอก ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มบริเวณอ.ท่าบ่อ ประมาณ 2,000 ไร่ น้ำจะไหลลงสู่ลำห้วยโมง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 3 วัน จังหวัดอุดรธานี  ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ซึ่งได้เร่งระบายน้ำผ่านทางระบบระบายน้ำที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างไว้ ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือน้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง สำหรับอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ที่มีความจุ 47 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 54 ล้าน ลบ.ม.( 116 %) มีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน(Spillway) สูงประมาณ 58 ซม. ได้เร่งระบายน้ำผ่านท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา เต็มศักยภาพ 6.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ล้นจะลงสู่ลำน้ำธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำแต่อย่างใด

                อนึ่ง กรมลประทาน จะได้เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ให้เร็วที่สุด ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกแห่ง ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 24,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

1  สิงหาคม  2554