ประกาศกรมชลประทาน

สถานการณ์น้ำในฤดูฝน ปี 2554 ฉบับที่ 3

เรื่อง การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ เพื่อรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ “นกเตน”  

 

 

           ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศว่า พายุโซนร้อน “นกเตน”(NOCK TEN) จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประมาณวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 โดยระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554 บริเวณมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง และในช่วงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ให้ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมทั้ง คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคกลาง ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน จะมีปริมาณสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย นั้น

           เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำมาก หากเกิดฝนตกหนักตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้ จะทำให้เกิดน้ำไหลลงเขื่อนทั้งสองแห่งเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้น้ำล้นเขื่อนได้ในช่วงน้ำมากระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีปริมาณน้ำมาก อาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำในเขื่อนทั้งสองแห่ง โดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อน ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากที่สุด

           อนึ่ง จากทั้งสองสาเหตุ จะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ รวมถึงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัดเลย บึงกาฬ หนองคาย นครพนม อุดรธานี และหนองบัวลำภู

           ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเกษตรกรที่กำลังดำเนินการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรให้รีบดำเนินการเก็บเกี่ยวให้เสร็จโดยเร็ว ส่วนที่กำลังดำเนินการเพาะปลูก ขอให้พร่องน้ำในพื้นที่การเกษตรให้คงเหลือเท่าที่จำเป็นต่อความต้องการใช้น้ำของพืช เพื่อเป็นการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกได้ระดับหนึ่ง

 

ประกาศ  ณ วันที่  2  กรกฎาคม 2554

ออกประกาศเวลา  15.00  น.

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน