เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดพิจิตร น้ำน่านสูงขึ้น ส่งผลน้ำในทุ่งระบายออกยาก เตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการชลประทานพิจิตร ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านในเขตจังหวัดพิจิตรให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่​ตกในเขตจังหวัดพิษณุโลก และเพ​ชรบูรณ์ รวมถึงปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่​ จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้​น ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในทุ่งที่ท่วมอยู่ในเขต ตำบลป่ามะคาบ ตำบลบ้านบุ่ง ตำบล​ท่าหลวง และตำบลหัวดง อำเภอเมือง ตำบลวังหลุม ตำบลดงต​ะขบ และตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน และตำบลหอไกร ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีระดับสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากการระบายออกจากทุ่งลงสู่แม่น้ำน่าน ทำได้ยาก จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่อาจจะเอ่อล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้

กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 19 เครื่อง ไว้ช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตร ขณะนี้ได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ท่วมแล้ว 15 เครื่อง แนวโน้มสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดพิจิตรยังน่าเป็นห่วง ซึ่งกรมชลประทานจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

***************************

22  กรกฎาคม  2554