เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูฝน :  กรมชลฯพร่องน้ำในระบบ รับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(20 ก.ค. 54) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 42,592 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  

                สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,153 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,986 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 371 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 374 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(20 ก.ค.) ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์(บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา)มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,274 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 844 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และเขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา นั้น กรมชลประทาน ได้มีการพร่องน้ำในระบบประทาน  และลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาให้ต่ำลง เพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากทางตอนบน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ที่พร้อมจะออกไปปฏิบัติงานสนับสนุนในกรณีที่เกิดปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที  พร้อมทั้งได้ให้โครงการชลประทานทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดแล้ว

 

 

****************************************

20   กรกฎาคม   2554