เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ พร้อมรับมือฝนตกหนัก ในช่วงกลาง14 - 18 กรกฎาคม นี้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 14-18 ก.ค.2554 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมชลประทาน ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดจากฝนตกหนักด้วยการพร่องน้ำในระบบประทาน  ลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาให้ต่ำลง เพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากทางตอนบน โดยเฉพาะจากแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นฝั่งรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   และได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมพร้อมจะออกไปปฏิบัติงานสนับสนุน ในกรณีที่เกิดปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที  พร้อมทั้งได้มอบหมายให้โครงการชลประทานทุกแห่งที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในครั้งนี้ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดด้วย

 

 

***************************

13 กรกฏาคม  2554