เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูฝน : น้ำยมถึงพิจิตร กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำท่วมขังแล้ว

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(8 ก.ค. 54) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 41,593 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 27,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  

                สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 7,919 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,373 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 401 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 446 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(8 ก.ค.) ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์(บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา)มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,219 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 923 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และเขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 109 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่จังหวัดพิจิตร ล่าสุด(8 ก.ค.) ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่สถานี Y.17 อ.สามง่าม และที่สถานี Y.5 อ.โพทะเล จ.พิจิตร มีระดับสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมาจากจังหวัดพิษณุโลก กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานพิจิตร ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 9 เครื่อง แยกเป็น พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จำนวน 5 เครื่อง พื้นที่หมู่ที่ 4 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จำนวน 2 เครื่อง และพื้นที่หมู่ที่ 1 – 2 ต.รังนก อ.สามง่าม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่

                นอกจากนี้ ยังได้ผันน้ำในแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านผ่านคลอง DR 2.8 บริเวณอ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อลดปริมาณน้ำในแม่น้ำยมให้ต่ำลง แนวโน้มปริมาณน้ำในแม่น้ำยมในเขตจังหวัดพิจิตร ยังคงสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำทางตอนล่างบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ มีระดับสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้การไหลของน้ำและการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตจังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วยความลำบากและช้าลง อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

****************************************

8   กรกฎาคม   2554