เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีข่าวอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดปล่อยน้ำท่วมเมืองแม่สอด

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนบางสำนักว่า เหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด นั้น

กรมชลประทาน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ ฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิ.ย. 54 ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอดไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ในขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ณ วันที่ 27 มิ.ย. 54 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของความจุอ่างฯ ไม่มีเหตุการณ์น้ำล้นอ่างฯหรือการพร่องน้ำออกจากอ่างฯ ที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวเมืองแม่สอดแต่อย่างใด มีเพียงการระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เพื่อส่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทาน ให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติเท่านั้น

 

*************************************

29  มิถุนายน  2554