เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม และการคาดการณ์ระดับน้ำสูงสุด ที่จ.แพร่และสุโขทัย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่จังหวัดแพร่ ล่าสุด(28 มิ.ย. 54) ระดับน้ำในน้ำยมบริเวณสถานี Y.20 บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่ วัดได้สูงสุดเมื่อเวลา 19.00 น.ของวานนี้(27 มิ.ย.) ที่ระดับ 9.80 เมตร(ระดับตลิ่ง 8 เมตร) คิดเป็นปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,304 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่สถานี Y.1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่ จะมีระดับน้ำสูงสุดประมาณ 9.60 เมตร(ระดับตลิ่ง 8.20 เมตร)ในเวลาประมาณ 19.00 น.ของวันนี้(28 มิ.ย.) โดยจะส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำยม 5 ชุมชนในเขตอำเภอเมืองแพร่ ได้แก่ บ้านเชตะวัน บ้านใหม่ ตำบลในเวียง บ้านสองแคว บ้านร้องขี้ปลา บ้านมหาโพธิ์ ตำบลป่าแมต ระดับน้ำสูงประมาณ 1.40 เมตร คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม ระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 29 มิ.ย. 54 นี้

อนึ่ง ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมจากจังหวัดแพร่ จะไหลลงสู่จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดต่อไป โดยคาดว่าปริมาณน้ำจะไหลมาถึงบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก ประมาณวันที่ 30 มิ.ย. 54 นี้ ซึ่งกรมชลประทาน ได้วางแนวทางในการรับมือด้วยการให้โครงการชลประทานสุโขทัย รับน้ำส่วนหนึ่งเข้าสู่แม่น้ำยมสายเก่า และคลองผันน้ำยมไปลงแม่น้ำน่านอย่างเต็มศักยภาพ ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือจะไหลสู่ทางตอนล่าง และจะทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสำโรงบางส่วน(ศักยภาพของแม่น้ำยมบริเวณอำเภอสวรรคโลก รับได้สูงสุด 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนที่อำเภอศรีสำโรง รับได้สูงสุด 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สำหรับอำเภอเมืองสุโขทัย จะได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยในระยะต่อไป ทั้งนี้ โครงการชลประทานสุโขทัย ได้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการเสริมกระสอบทรายปิดช่องระบายน้ำและที่ลุ่มต่ำต่างๆแล้ว(ศักยภาพของแม่น้ำยมบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย บริเวณตัวเมืองสุโขทัย รับน้ำได้สูงสุดประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

*************************************

28  มิถุนายน  2554