ประกาศกรมชลประทาน

สถานการณ์น้ำในฤดูฝน ปี 2554 ฉบับที่ 2

เรื่อง การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

 

 

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2554 วัดปริมาณฝนสูงสุดที่สถานี Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอสอง ได้ 113 มิลลิเมตร และที่สถานี Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองแพร่ วัดได้ 71.40 มิลลิเมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวัดระดับน้ำเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่สถานี Y.20 ได้ 9.67 เมตร(ระดับตลิ่ง 8.10 เมตร) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,265 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ปริมาณน้ำสูงสุดที่รับได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  ส่วนที่สถานีฝายแม่ยม อำเภอสอง มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,221 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ปริมาณน้ำสูงสุดที่รับได้ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และที่สถานี Y.1C วัดระดับน้ำได้ 7.92 เมตร(ระดับตลิ่ง 8.20 เมตร) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 914.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ปริมาณน้ำสูงสุดที่รับได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

ทั้งนี้ แนวโน้มปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่สถานีห้วยสัก(Y.20) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณน้ำที่สถานีน้ำโค้ง(Y.1C) คาดว่าจะเริ่มล้นตลิ่งฝั่งซ้ายของแม่น้ำยมที่ระดับ 8.20 เมตร เวลาประมาณ 18.00 น. ของวันนี้(27 มิถุนายน 2554) และจะเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับ 9.00 เมตร ในเวลาประมาณ 09.00 น.ของวันพรุ่งนี้(28 มิถุนายน 2554)

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำยม บริเวณตั้งแต่ตำบลห้วยหม้าย และตำบลหัวเมือง อำเภอสอง ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลหนองม่วงไข่ ตำบลวังหลวง และตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลท่าข้าม ตำบลวังธง ตำบลแม่หล่าย ตำบลแม่ยม ตำบลป่าแมต ตำบลทุ่งกวาว และตำบลในเวียง อำเภอเมือง ตำบลเวียงทอง ตำบลร่องกาศ ตำบลสบสาย ตำบลบ้านปง ตำบลพระหลวง ตำบลสูงเม่น และตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น ตำบลปงป่าหวาย และตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

ประกาศ  ณ วันที่  27  มิถุนายน   2554

ออกประกาศเวลา  17.00  น.

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน