เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูฝน : อ่างเก็บน้ำภาคตะวันออก ยังรับน้ำได้อีกมาก

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(24 มิ.ย. 54) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 39,378 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  

                สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 7,497 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 5,188 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 398 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 468 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(24 มิ.ย.) ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์(บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา)มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 936 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 336 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และเขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 51 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ส่วนสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออก  ที่ เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 129 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 129 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 69 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 40 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังมีน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ และยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกค่อนข้างมาก ซึ่งกรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้เตรียมการรับมือกับสภาวะท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โดยจะบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายอ่างฯ

 

****************************************

24  มิถุนายน  2554