เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ชี้แจงกรณีความเข้าใจผิดเขื่อนลำตะคองปล่อยน้ำออกจากอ่างฯ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดข่าวลือในหมู่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมลำตะคองและลำบริบูรณ์ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เกี่ยวกับการปล่อยระบายน้ำออกจากเขื่อนลำตะคอง เนื่องจากมีน้ำเต็มจนรับไม่ไหว และจะมีการซ่อมแซมต้องระบายน้ำออกมา ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตื่นกระหนกและเสียขวัญจากข่าวลือนี้เป็นอย่างมาก นั้น

กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ปัจจุบัน(7 มิ.ย. 54) เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 239 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถเก็บกักน้ำได้อีกกว่า 70 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในปริมาณมาก มีเพียงแต่การปล่อยน้ำตามปกติ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวนาปีในเขตพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนลำตะคองเท่านั้น

สำหรับปริมาณน้ำในลำตะคองและลำบริบูรณ์ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกชุกกระจายทั่วไปในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีน้ำไหลลงสู่ลำตะคองและลำบริบูรณ์ทางด้านท้ายเขื่อนลำตะคอง ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำทั้งสองสูงขึ้น ซึ่งมิใช่สิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดน้ำท่วมเหมือนในเดือนตุลาคมของปี 2553 ที่ผ่านมาแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์หรือแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว โครงการฯจะมีการแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

 

 

*************************************

7  มิถุนายน  2554