เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ชี้แจง กรณีข่าวอ่างเก็บน้ำโป่งขุนอินทร์ จ.พิษณุโลก แตกทำให้เกิดน้ำท่วม

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่า อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนอินทร์ หมู่ 4 บ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เกิดแตกจนน้ำทะลักท่วมบ้านประชาชนได้รับความเสียหาย... นั้น

                กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 3 ขอเรียนชี้แจงว่า อ่างเก็บน้ำที่ได้อ้างถึงตามข่าวนั้น คือโครงการแก้มลิงโปร่งขุนอินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะโครงการเป็นสระเก็บน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ ความลึก 4 เมตร เก็บกักน้ำได้สูงสุด 500,000 ลูกบาศก์เมตร มีคันดินล้อมรอบ และมีอาคารรับน้ำเข้า-ระบายน้ำออก เป็นท่อขนาด 1.0 เมตร จำนวน 2 ช่อง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 และได้ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลต่อไปแล้ว

                ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า คันดินบริเวณท่อระบายน้ำออก ได้เกิดการทรุดตัวและมีรูรั่ว เนื่องจากในช่วงวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2554 มีฝนตกหนักในพื้นที่ กอรปกับมีน้ำป่าจากเขานกกระยาง ไหลหลากลงสู่สระเก็บน้ำโปร่งขุนอินทร์เป็นปริมาณมาก ทำให้ปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไหลผ่านอาคารระบายน้ำออก ลงสู่คลองธรรมชาติเดิม ซึ่งปัจจุบันน้ำได้หยุดไหลแล้ว

                อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และได้เร่งดำเนินการแก้ไขอาคารระบายน้ำที่ได้รับความเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด พร้อมกับขอยืนยันว่า ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากพื้นที่แก้มลิงโปร่งขุนอินทร์ นั้น ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับพื้นที่การเกษตรและพื้นที่บ้านเรือนของราษฎร ดังที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

 

****************************************

1  มิถุนายน  2554