เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน รับน้ำเพิ่มเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก เจือจางน้ำเน่าเสียในแม่น้ำบางขาม

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า สภาพน้ำในแม่น้ำบางขาม บริเวณ ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี มีการเน่าเสีย ส่งผลให้มีปลาตายจำนวนมาก นั้น

                กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 10 ลพบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุของน้ำเน่าเสียในแม่น้ำบางขามแล้ว พบว่า สาเหตุเกิดจากน้ำที่ระบายออกมาจากพื้นที่ทำนาปรัง เพื่อเตรียมที่จะทำการเก็บเกี่ยว มีสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเจือปนอยู่ด้วย จึงส่งผลให้น้ำในแม่น้ำบางขามเน่าเสีย ทำให้สัตว์น้ำโดยเฉพาะปลา ตายเป็นจำนวนมาก

                สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมชลประทาน ได้เพิ่มการรับน้ำเข้าคลองชัยนาท – ป่าสัก ผ่านประตูระบายน้ำมโนรมย์ จาก 130 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นจะทำการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหนองเมือง ให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำบางขาม เพื่อเจือจางน้ำที่เน่าเสีย และจะทำการเปิดประตูระบายน้ำบางขาม เพื่อให้น้ำในแม่น้ำมีการหมุนเวียนที่ดีและมีอ๊อกซิเจนเข้าไปเติมในน้ำได้มากขึ้น ก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำลพบุรีต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำบางขาม ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ภายใน 2 – 3 วันนี้ 

 

****************************************

เวลา  13.00 น.

6  พฤษภาคม  2554