เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : ภาคใต้ยังคงมีฝนต่อไปอีกในระยะนี้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ล่าสุด เวลา 11.00 น. (31 มี.ค. 54) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์สูงขึ้น มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ทั้งหมด 23 อำเภอ แบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำได้ดังนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตอำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร และเฉลิมพระเกียรติ มีระดับน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ยังสูงอยู่ และมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ประมาณ 0.80 – 1.20 เมตร ซึ่งกรมชลประทาน ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำ(ปตร.)ทุกแห่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 54 เป็นต้นมา เพื่อให้น้ำที่ท่วมขังไหลลงสู่ทะเลได้มากยิ่งขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร จนถึงปัจจุบันสามารถระบายน้ำที่ท่วมขัง ได้รวมประมาณ 350 – 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ระดับน้ำในคลองต่างๆ เริ่มทรงตัว การระบายน้ำยังคงระบายได้ดี และระบายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขัง ได้ทำการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้ว พื้นที่ลุ่มน้ำตาปี   ฝนที่ตกบริเวณต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีบางแห่งยังคงสูงกว่าระดับตลิ่ง และมีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอพิปูนและฉวางบางส่วน พื้นที่ลุ่มน้ำตรัง  ในเขตอำเภอทุ่งสง และบางขัน มีฝนตกหนักกระจายทุกพื้นที่ ระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติ เอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนบางส่วน แต่การระบายน้ำออกจากพื้นที่ยังสามารถระบายได้ดี

                    จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอเมือง และอำเภอบาเจาะ มีน้ำท่วมขังพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน บริเวณนิคมสหกรณ์พรุบาเจาะ ระดับน้ำสูงประมาณ 0.20 –  0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 300ไร่ บริเวณเขางูเหลือม บ้านทุ่งกง บ้านทอน อำเภอเมือง และยังมีน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี บริเวณบ้านบาเระใต้ พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ขณะนี้อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว โครงการชลประทานนราธิวาสได้เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

    อนึ่ง กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนมาปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ในวันนี้ หลังจากนั้นปริมาณฝนจะลดลง จึงขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ยังคงต้องระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีก

 

****************************

 

เวลา 11.00 น.  / 31   มีนาคม  2554