เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : กรมอุตุฯ ยังคงเตือนภาคใต้เผชิญฝนตกต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ล่าสุด เวลา 10.00 น. (30 มี.ค. 54) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น และยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ทั้งหมด 23 อำเภอ แบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำได้ดังนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตอำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร และเฉลิมพระเกียรติ มีระดับน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ยังสูงอยู่ และมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ประมาณ 0.30 – 0.60 เมตร ซึ่งกรมชลประทาน ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำ(ปตร.)ทุกแห่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 54 เป็นต้นมา เพื่อให้น้ำที่ท่วมขังไหลลงสู่ทะเลได้มากยิ่งขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร จนถึงปัจจุบันสามารถระบายน้ำที่ท่วมขัง ได้รวมประมาณ 300 – 350 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ระดับน้ำในคลองต่างๆ เริ่มทรงตัว การระบายน้ำยังคงระบายได้ดี และระบายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขัง ได้ทำการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เช่นกัน พื้นที่ลุ่มน้ำตาปี  ได้แก่ ฝนที่ตกบริเวณต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีบางแห่งยังคงสูงกว่าระดับตลิ่ง และมีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอพิปูนและฉวางบางส่วน พื้นที่ลุ่มน้ำตรัง  ในเขตอำเภอทุ่งสง และบางขัน มีฝนตกหนักกระจายทุกพื้นที่ ระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติ เอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนบางส่วน แต่การระบายน้ำออกจากพื้นที่ยังสามารถระบายได้ดี

                สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ยังคงอยู่ในระดับสูง มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 11 อำเภอ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ชายทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่ำบริเวณกว้าง ความลึกเฉลี่ยประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร

จังหวัดสงขลา เนื่องจากยังคงมีฝนตกกระจายในพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบสงขลายังคงมีระดับน้ำสูงขึ้น กรอปกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร รวมถึงปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ ส่งผลให้แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำทะเลสาบสงขลายังคงมีระดับน้ำสูงขึ้น มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 2 อำเภอ คือ ระโนด และกระแสสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับบริเวณรอบๆ ทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร

จังหวัดตรัง ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตรัง นาโยง รัษฎา ห้วยยอด สิเกา วังวิเศษ ย่านตาขาว และปะเหลียน ระดับน้ำในแม่น้ำตรัง และคลองปะเหลียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำตรังและคลองปะเหลียน ยังคงสูงขึ้น เนื่องจากฝนยังไม่หยุดตก และต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

อนึ่ง กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงปกคลุมบริเวณชายฝั่งจ.กระบี่ ทำให้ภาคใต้มีฝนชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มจะมีฝนลดลง จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เฝ้าระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีกในระยะนี้

 

เวลา 10.00 น.  / 30   มีนาคม  2554