เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : ฝนตกหนักลงมาเพิ่ม ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ยังมีระดับน้ำสูงขึ้น

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ล่าสุด เวลา 09.30 น. (29 มี.ค. 54) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝนที่ตกหนักลงมาเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานนี้(28 มี.ค.) วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 150 – 280  มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ รวม 23 อำเภอ แบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำได้ดังนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ มีระดับน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และชะอวด  ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ประมาณ 0.80 – 1.00 เมตร ซึ่งกรมชลประทาน ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำ(ปตร.)ทุกแห่งในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 54 เป็นต้นมา เพื่อให้น้ำที่ท่วมขังไหลลงสู่ทะเลได้มากยิ่งขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร จนถึงปัจจุบันสามารถระบายน้ำที่ท่วมขัง ได้รวมประมาณ 250 – 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ระดับน้ำในคลองต่างๆ เริ่มลดลง การระบายน้ำยังคงระบายได้ดี  แต่ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง กรมชลประทาน ยังคงเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ส่วน พื้นที่ลุ่มน้ำตาปี  ได้แก่ อำเภอพิปูน ช้างกลาง ถ้ำพรรณรา ฉวาง ทุ่งใหญ่  และนาบอน ฝนที่ตกบริเวณต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีเพิ่มสูงขึ้นอีก มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอพิปูนและฉวางบางส่วน พื้นที่ลุ่มน้ำตรัง  ได้แก่ อำเภอทุ่งสง และบางขัน ฝนตกหนักกระจายทุกพื้นที่ ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆ ยังทรงตัว การระบายน้ำยังระบายได้ดี

                สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ฝนที่ตกหนักลงมาเพิ่มเติมเมื่อวานนี้(28 มี.ค.) วัดปริมาณฝนสูงสุดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ได้ 152 มิลลิเมตร ฝนที่ตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ มีระดับสูงขึ้น โดยมีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้ว 11 อำเภอ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ชายทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่ำบริเวณกว้าง

จังหวัดสงขลา ฝนที่ตกลงมาเพิ่ม ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบสงขลาสูงขึ้นอีก กรอปกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร รวมถึงปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ส่งผลให้แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำทะเลสาบสงขลาเพิ่มสูงขึ้นอีก และยังคงมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 2 อำเภอ คือ ระโนด และกระแสสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับบริเวณรอบๆ ทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร

จังหวัดนราธิวาส ฝนที่ตกต่อเนื่อง ตั้งแต่เย็นวานนี้(28 มี.ค.  54) วัดปริมาณฝนสูงสุดที่อ.เมืองนราธิวาสได้ 395 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสหลายสาย ได้แก่ ถนน ณ นคร ถนนหน้าสนามกีฬา เป็นต้น เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ส่วนระดับน้ำในคลองศูนย์ราชการยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.60 ม. แนวโน้มระดับน้ำจะสูงขึ้น ทั้งนี้ ได้เปิดประตูน้ำยะกัง(ปลายคลองศูนย์ราชการ)ตั้งแต่เย็นวานนี้ ซึ่งจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

อนึ่ง จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงปกคลุมบริเวณภาคใต้และคาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในวันนี้ ทำให้ภาคใต้มีฝนชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อไปอีก 1-2 วัน  ซึ่งกรมชลประทาน จะได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

เวลา 10.30 น.  / 29   มีนาคม  2554