เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วม : กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุด(25 มี.ค. 54) ยังคงมีฝนตกกระจายทุกพื้นที่ ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้(24 มี.ค.) ส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลองธรรมชาติต่างๆ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยอำเภอขนอม สิชล ท่าศาลา นบพิตำ พรหมคีรี ลานสกา พระพรหม ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มบ่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงบางส่วนแล้ว โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับน้ำในคลองท่าดีและคลองหยวด มีระดับน้ำสูงขึ้นจนไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ราบลุ่มบางแห่ง รวมถึงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แนวโน้มระดับน้ำยังสูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีฝนตกบริเวณต้นน้ำ

สำหรับในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอพิปูน ช้างกลาง ถ้ำพรรณรา ฉวาง ทุ่งใหญ่ และนาบอน ฝนที่ตกหนักกระจายเกือบทุกพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีสูงขึ้น ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อย และเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแล้ว แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำตาปียังคงสูงขึ้น เนื่องจากขณะนี้ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่

ในส่วนของลุ่มน้ำตรัง บริเวณอำเภอทุ่งสง และอำเภอบางขัน ฝนที่ตกกระจายทั่วพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติหลายแห่ง มีระดับน้ำสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะบริเวณอำเภอทุ่งสง ระดับน้ำสูงจนปริ่มตลิ่ง แนวโน้มระดับน้ำยังคงสูงขึ้น หากยังฝนตกหนักเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่อย่างแน่นอน

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 9 เครื่อง แยกเป็น ติดตั้งในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 6 เครื่อง ติดตั้งในเขตอำเภอทุ่งสง จำนวน 2 เครื่อง และติดตั้งในเขตอำเภอท่าศาลา จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆแล้ว

                อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ให้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว

 

****************************************

 

เวลา  15.20 น.

25  มีนาคม  2554