เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เร่งตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน หลังเกิดแผ่นดินไหวในพม่า พร้อมให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด.

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวในประเทศพม่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 20.55 น. วัดขนาดความแรงได้ 6.7 ริกเตอร์  ห่างจากชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายประมาณ 56 กิโลเมตร หลังจากนั้นได้เกิด After Chock ตามมาอีก 3 ครั้ง คือ เมื่อเวลา 21.23 น. วัดได้ 4.9 ริกเตอร์ ห่างจากชายแดนอำเภอแม่สาย ประมาณ 15 กิโลเมตร เมื่อเวลา 22.54 น. วัดได้ 5.3 ริกเตอร์ ห่างจากชายแดนอำเภอแม่สาย ประมาณ 30 กิโลเมตร และล่าสุดเมื่อเวลา 07.22 น. เช้าวันนี้(25 มี.ค.) วัดได้ 4.9 ริกเตอร์ ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับความรู้สึกได้ในพื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร

ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้สำนักชลประทานกำชับให้ทุกโครงการ ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนต่างๆ รวมถึงอาคารประกอบที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้ง ให้จัดเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องความมั่งคงแข็งแรงของตัวเขื่อนและอาคารชลประทาน ซึ่งในเบื้องต้นทุกเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติ และยังไม่ได้รับรายงานถึงความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ จะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบสภาพเขื่อนและอาคารประกอบต่างๆ อย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน และอาคารประกอบทุกแห่งอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

 

*************************************

25  มีนาคม  2554