เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ :  การใช้น้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้งเป็นไปตามเป้า

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ล่าสุด(10 ม.ค. 54) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ รวมกันมีปริมาณน้ำ จำนวน 52,318 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมด เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 28,477 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มปริมาตรน้ำในอ่างฯลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ(10 ม.ค. 54) มีปริมาณรวมกัน 49,064 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่ทั้งหมด โดย ในเขตภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,095 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 7,218 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 157 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 97 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 654 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสาน เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 99 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 297 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 1,122 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ

                ส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดี โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 722 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำ 102 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64  ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 185 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯ และ เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 227 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 92  ของความจุอ่างฯ

                อนึ่ง สำหรับผลการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 ทั้งประเทศ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน(10 ม.ค.) ทั้งประเทศมีการนำน้ำไปใช้แล้ว 6,467 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32 ของแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งหมด ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ เขื่อนป่าสักฯ และการผันน้ำมาเสริมจากลุ่มน้ำแม่กลอง นั้น ล่าสุด(10 ม.ค.) มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 2,186  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง

10  มกราคม  2554

หมายเหตุ –  การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 เม.ย. ของทุกปี