เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : กรมชลฯ พร้อมแถลงข่าวแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 53/54

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ล่าสุด(7 ธ.ค. 53) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ รวมกันมีปริมาณน้ำ จำนวน 54,866 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ จำนวนทั้งสิ้น 31,025 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ(7 ธ.ค.) มีปริมาณรวมกัน 51,374 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่ทั้งหมด โดย ในเขตภาคเหนือ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,767 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 7,767 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 178 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 105 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 738 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่างฯ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสาน เขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 120 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 345 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 1,230 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 244 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของความจุอ่างฯ

                ส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 852 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำ 247 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 212 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำ 392 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างฯ เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 159 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 239 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่างฯ

อนึ่ง กรมชลประทาน จะจัดแถลงข่าวแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 ในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ เพื่อนำเสนอแผนการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตให้มากที่สุดด้วย

7  ธันวาคม  2553