เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กรมชลฯ แจ้งเตือนพัทลุง รับมือระดับน้ำในลุ่มน้ำต่างๆสูงขึ้น

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ถึงปัจจุบัน โดยวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุด 3 วัน(ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2553) ได้ที่อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง  95 มิลลิเมตร และที่อำเภอเมืองพัทลุง วัดได้ 88.8 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำย่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำ กรมชลประทาน จึงได้แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเพิ่มเติม คือ โครงการฝายหลักสาม อำเภอกงหรา มีน้ำล้นฝายสูง 1.25 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80.47 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง ภายในวันนี้

ส่วนที่โครงการฝายท่าเชียด อำเภอตะโหมด มีน้ำล้นฝายสูง 1.03 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 91.29 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลเขาชัยสน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน และตำบลโคกสัก ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลนาปะขาว อำเภอบางแก้ว ภายในวันนี้เช่นกัน

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น  เตรียมการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

****************************************

 

2  ธันวาคม  2553