เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ล่าสุด(29 พ.ย. 53) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ รวมกันมีปริมาณน้ำ จำนวน 55,189 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ จำนวน 31,348 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ(29 พ.ย.) มีปริมาณรวมกัน 51,678 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่ทั้งหมด โดย ในเขตภาคเหนือ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,774 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 7,791 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 272 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 104 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 752 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของความจุอ่างฯ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสาน เขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 350 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 1,241 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 343 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 109 ของความจุอ่างฯ

                ส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 857 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของความจุอ่างฯ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำ 161 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 214 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 163 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 242 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของความจุอ่างฯ

                ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ปริมาณน้ำที่มีอยู่สามารถจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำทุกภาคกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 นี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตให้มากที่สุดด้วย

29  พฤศจิกายน  2553