เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : ย้ำน้ำมีพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ แต่ต้องช่วยกันประหยัดเพื่อวันหน้าด้วย

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (25 พ.ย. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์  995 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 602 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เขื่อนพระรามหก 133 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนปริมาณน้ำที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดได้ 1,586 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ล่าสุด(25 พ.ย. 53) ในเขตภาคเหนือ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดี โดยที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,759 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 7,800 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 272 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 104 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 756 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของความจุอ่างฯ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสาน เขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 123 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 350 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 1,248 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 88 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯ

                ส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดีเกือบทุกแห่ง โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 869 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของความจุอ่างฯ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำ 161 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 217 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯ

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และสามารถจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 นี้ ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ขอให้ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคต รวมทั้งขอให้ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง  

*********************************

25  พฤศจิกายน  2553