เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (17 พ.ย. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์  1,559 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 1,367 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เขื่อนพระรามหกปิดการระบายน้ำ ส่วนปริมาณน้ำที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดได้ 2,178 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ล่าสุด(17 พ.ย. 53) ในเขตภาคเหนือ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดี โดยที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,738 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 7,810 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 280 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 106 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 103 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 770 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสาน เขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 125 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 106 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 351 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 1,258 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 89 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ

                ส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดีเกือบทุกแห่ง โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำ 161 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 219 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯ

                ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงดีมาก ซึ่งกรมชลประทานจะดำเนินการจัดสรรน้ำที่มีอยู่ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2553/2554 รวมไปถึงกิจกรรมการใช้น้ำอื่นๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การจัดสรรน้ำในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างเพียงพอ และไม่มีความขัดแย้งกันอย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะได้นำแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งของปี 2553/2554 มานำเสนอให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

*********************************

17  พฤศจิกายน  2553