เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

กรมชลฯ เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานผลการดำเนินการสูบและระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในทุ่งต่างๆในเขตพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำ พร้อมกับระดมเครื่องจักรกล เครื่องมือชนิดต่างๆ เข้าไปสูบน้ำและเปิดทางน้ำ ให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักได้สะดวกขึ้น ก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

สำหรับทุ่งที่กรมชลประทาน กำลังดำเนินการระบายน้ำออก ได้แก่ ทุ่งเชียงราก ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมในเขตอ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท และอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มีพื้นที่กว่า 23,000 ไร่ ในช่วงที่เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง ทุ่งเชียงรากรับน้ำไว้ในทุ่งคิดเป็นปริมาณน้ำมากกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีทุ่งวัดอุโลม ที่มีพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อ.บ้านแพรก และอ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ที่รับน้ำไว้กว่า 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำลพบุรีไปแล้วกว่า 25 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีทุ่งบางกุ้ง ที่มีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง อ.บางปะหัน อ.บางบาล และอ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่รับน้ำไว้กว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของทุ่งท่าวุ้ง ที่มีพื้นที่กว่า 25,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ.ท่าวุ้ง และอ.เมือง จ.ลพบุรี ที่รับน้ำไว้กว่า 110 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำลพบุรีไปแล้วกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และทุ่งบางกุ่ม ที่มีพื้นที่กว่า 67,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ.มหาราช อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา และอ.ดอนพุด จ.สระบุรี ซึ่งรับน้ำไว้เกือบ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำลงสู่คลองบางพระครู ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นที่น้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำและในทุ่งอื่นๆ นั้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองสายหลัก ก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องแล้วเช่นกัน คาดว่าสถานการณ์น้ำโดยรวม พื้นที่ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

*********************************

14  พฤศจิกายน  2553