เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง เร่งสูบน้ำขังในทุ่งออกให้เร็วที่สุด

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (13 พ.ย. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์  1,837 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เขื่อนพระรามหกปิดการระบายน้ำ ส่วนปริมาณน้ำที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดได้ 2,363 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง กรมชลประทาน  ได้สูบและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายก ประมาณวันละ 0.60 ล้านลูกบาศก์เมตร สูบและระบายลงแม่น้ำบางปะกง ประมาณวันละ 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร สูบและระบายลงอ่าวไทยรวมประมาณวันละ 8.25 ล้านลูกบาศก์เมตร  

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ  ในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้เร่งสูบและระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนที่จะอาศัยจังหวะในช่วงที่น้ำทะเลลง ผลักดันน้ำให้ไหลผ่านปตร.คลองลัดโพธิ์ฯ ในอัตราประมาณวันละ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้น้ำระบายลงสู่ทะเลได้เร็วและมากขึ้น

                อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการช่วยเหลือ ปัจจุบันกำลังดำเนินการในทุกวิถีทางที่จะนำน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง ให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนที่จะสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ทุกวันเวลาราชการ

 

*********************************

13  พฤศจิกายน  2553