เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กรมชลฯ อาศัยจังหวะน้ำทะเลหนุนเข้าสู่ภาวะปกติ เร่งระบายน้ำผ่านปตร.คลองลัดโพธิ์

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ได้ผ่านช่วงที่เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูง(6 – 11 พ.ย.)ในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว จึงเป็นจังหวะที่ดีที่กรมชลประทาน จะได้เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ตามพื้นที่ลุ่มต่ำและในทุ่งต่างๆ ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ระบายลงสู่ทะเลได้เร็วและมากขึ้น กรมชลประทาน ได้ใช้ศักยภาพของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยในการระบายน้ำในช่วงจังหวะที่น้ำทะเลลดลง และยังเป็นทางลัดของน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล จากระยะทางเดิม 18 กิโลเมตร เหลือเพียง 600 เมตร สามารถระบายน้ำได้ในอัตราสูงสุด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็นปริมาณน้ำที่ระบายออกสู่อ่าวไทยได้ถึง 40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในเดือนธันวาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงทุกครั้งที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ใช้ประโยชน์จากคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการช่วยระบายน้ำโดยอาศัยจังหวะในช่วงน้ำทะเลลดลง ระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

 

*********************************

เวลา  15.30 น.

12  พฤศจิกายน  2553