เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล : ระดับน้ำที่แม่น้ำมูลเมืองอุบลฯ สูงขึ้น แต่ไม่ล้นตลิ่ง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ล่าสุด(12 พ.ย.) ปริมาณน้ำสูงสุดในแม่น้ำมูลเคลื่อนตัวอยู่ในบริเวณบ้านสีถาน อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีกะเกษ(สถานี M.182) ซึ่งอยู่ห่างจากสถานี M.7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 72 กิโลเมตร ส่วนปริมาณน้ำส่วนท้าย ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และอ.สตึก จ.บุรีรัมย์

สำหรับแม่น้ำชี ปริมาณน้ำส่วนหน้ายังเคลื่อนอยู่ในเขตอ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ส่วนปริมาณน้ำสูงสุดเคลื่อนตัวอยู่ในเขตอ.จังหาร และอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด และปริมาณน้ำส่วนท้ายยังอยู่ในเขตอ.เมือง จ.มหาสารคาม

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้(12 พ.ย.) วัดระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่สถานีM.7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ได้ 111.82 เมตร(รทก.) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 18 เซนติเมตร ระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย และมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,284 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ความจุที่รับได้ 2,410 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังคงสูงขึ้น แต่ในอัตราที่ไม่มากนัก

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำสูงสุดจากแม่น้ำชี จะเคลื่อนตัวมาถึงบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวัน ที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2553 นี้ คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำไม่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมมากนัก เพียงแต่จะทำให้ปริมาณน้ำสะสมในแม่น้ำมูลเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงช้าลง ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลอย่างใกล้ชิดต่อไป  

 

*********************************

12  พฤศจิกายน  2553